The origins of DaShtick guitarsKoncepcja

DaShtick guitar has Celtic roots

The story of DaShtick guitars goes back to the times of Cuchulain, legendary Celtic warrior who slayed the Hound of Cullain with a single swing of his hurl. Legend has it, Cuchualin ripped open the beast’s belly and used its steaming gut to string his ash stick. Except he didn’t, but we like to think DaShtick guitars have some kind of mythical origin…

Built since 2013, DaShticks have evolved a great deal. Early slideshticks were nothing more than simple diddley bows built from a regular hurley stick and fitted with a piezo pickup and a single guitar string. The very first Shtick was placed in the Musée des Arts et Métiers in Paris, from where it soon was  stolen by a couple of luthiers with a strong Polish accent…

Historia naszych instrumentów sięga czasów Kukulina, legendarnego celtyckiego wojownika, który uśmiercił równie legendarną Bestię z Kullin jednym tylko uderzeniem swojego kija do hurlingu. Jak mówią stare manuskrypty, Kukulin rozpruł brzuch Bestii, a wysuszonych na słońcu jelit użył jako strun, które później naciągnął na swój jesionowy kij. Tak właśnie powstał pra-kijograj. Z tym, że nie napewno…. ale lubimy myśleć, że początki DaShtick’ów giną w mitycznym mroku….

Pierwsze instrumenty, które powstały w naszej pracowni to proste kijograje zbudowane ze zwykłego kija do hurlingu, przetwornika piezo i pojedynczej struny. Prototyp kijograja trafił do paryskiego muzeum miar i wag, skąd został w krótce wykradziony przez parę lutników-amatorów z silnym polskim akcentem…

Now, DaShtick guitars are plenty of various artisan electric luthier instruments designed for individuals.

DaShtick designs range from short scale mandolins and ukuleles, to 3 or 4 string guitars, to a variety of bowed instruments and anything in between. Our instruments are built entirely from a single piece of selected ash wood to ensure undisturbed resonance throughout the whole body. Picked up by a piezo or humbucker and then amped, the sound of DaShticks is truly unique. We stick to natural materials, such as leather, copper, antler, brass and bone and think of some old riffles and tools while making our instruments.

We never think: ‘either … or…’ – a well sounding instrument doesn’t have to be a boring plank. No idea is ever too strange or impossible. Been having some naughty fantasies about your bitta wood? Here, at DaShtick guitars you shall be forgiven. Just throw some ideas at us and we’ll throw them back ’till you’re happy to order. Only those instruments we’d rather keep, will ever leave our workshop…

Interested in getting one? Surf through our gallery and give us a shout via the order form below the shtick which inspired you the most.

DaShtick’i to przeróżne wariacje na temat popularnych instrumentów strunowych, od elektrycznych mandolin i ukulele przez 3 lub 4 strunowe gitary, aż po różnorakie instrumenty smyczkowe oraz wszystkie możliwe kombinacje, krzyżówki i eksperymenty… Każdy instrument zbudowany jest z jednego kawałka wyselekcjonowanego drewna jesionowego co pozwala na niezakłócony rezonans. Jest to jeden z czynników, który, obok ręcznie robionych przetworników typu Original FlatPup, składa się na unikalne brzmienie naszych instrumentów. Staramy się używać jedynie naturalnych materiałów takich jak: skóra, miedź, mosiądz, kość, a budując kolejną gitarę czy kijograj myślimy o starych strzelbach z opowieści o Dzikim Zachodzie.

W naszej pracowni nigdy nie myślimy: ‘albo… albo…’ – dobrze brzmiący intsrument nie musi być przecież nudnym kawałkiem drewna. Dla nas, żaden pomysł nie jest zbyt dziwny bądź niemożliwy…

Po prostu, powiedz o czym fantazjujesz, a my zrobimy wszystko żeby zmaterializować Twoje marzenie. I pamiętaj – tylko instrumenty, które wolelibyśmy zatrzymać dla siebie, będą mogły opuścić naszą pracownię…