Dashtick guitars

artisan string instruments

The Cello-ette IV of DaShtick Guitars